O emprego Laboral Leis e Regulamentos - Suecia - GLI

O chamado"modelo sueca"usado para describir a coroa de emprego lei comprende un empregado-proteccionistas sistema baseado non na lexislaciónpero sobre convenios colectivos e unha forte presenza de varios traballadores cooperativas aínda é válida hoxe. Por exemplo. non hai ningunha lei que regula o salario mínimo en Suecia. Con todo. un mínimo salario xeralmente é proporcionada pola aplicable convenio colectivo. de feito a creación dun salario mínimo para a industria en cuestión Durante procedementos de contratación. as empresas deben ter en conta que o procesamento de potenciais empregados non é para ser a base sobre o mesmo chan. como reais empregados como non hai ningún contrato de traballo para falar. Pola contra. o tratamento de datos persoais de potenciais empregados está feito sobre a base do consentimento. o que pode ser revogada polo tema de datos en calquera momento Ademais. o tempo de retención debe ser limitado para o tempo do proceso de contratación. é recomendable que os datos persoais das persoas que non foron contratados para a posición é eliminado tan axiña como sexa posible.