Lista de comprobación para a Exención de aplicacións - Suecia no Exterior