Lei sueca Agora Recoñece o Sexo Sen Consentimento como Violación - The New York Times