Folla de feito: O Goberno sueco política de responsabilidade social corporativa

O obxectivo de Suecia política industrial é a reforzar a competitividade e crear máis emprego e de crecemento das empresas En liña con istoo Goberno sueco ten elaborado un máis ambiciosa política de RSE.