Coroa regras en rematar un traballo en Suecia

En Suecia, hai regras sobre os dereitos do empresario en relación ao rematar un empregadoAs regras para a rescisión son determinados pola lei no"Emprego Lei de Protección". Podes ter máis vantaxosa rescisión regras no seu traballo que as previstas no Emprego de Protección de Actuar, pero nunca pode ser peor.

Terminación debe ser sempre por escrito e debe ser obxectivamente xustificada.

O empresario deberá indicar o motivo para a rescisión mediante solicitude do funcionario. A duración do período de aviso previo depende de canto tempo ten sido empregado. Se ten sido empregado menos de dous anos, o período de aviso previo é de un mes. Se ten sido empregado por dous a catro anos, ten un período de aviso previo de dous meses. A continuación, un mes adicional é engadido para cada dous anos de período de ata seis meses. Ten que traballar como de costume durante o período de aviso previo e ter o seu salario normal de pago. Mesmo se o empresario non pode ofrecer calquera traballo, que debe pagar o salario integral durante o período de aviso previo. Se vostede dimitir do seu cargo, segundo o Emprego de Protección de Actuar, ten un mes aviso - non importa canto tempo ten sido empregado. Vostede non está obrigado a dar ningunha razóns Se cre que foron inxustamente despedidos, pode recorrer contra o cesamento. Neste caso, ten que poñerse en contacto co seu sindicato.