A responsabilidade e Dependencia en Relación ao Provedor Dilixencia